• Przedszkole Niepubliczne
  CHATKA PUCHATKA
  ul. Minkiewicza 2
  16-400 Suwałki

   

   

  tel. 518-747-224
  chatkasuwalki@gmail.com

Nowości

Oferta edukacyjna

Przedszkole info. » Oferta edukacyjna

"Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało”.

Wybierając program nauczania oraz podręczniki dla naszych podopiecznych mieliśmy na uwadze, aby:

 • był on zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN
 • wsparty był uzupełniającym materiałem dydaktycznym
 • był spójny i przejrzysty
 • by umożliwiał przeprowadzenie diagnozy postępów dzieci oraz stwierdzenie nabycia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole

Główne założenia naszej pracy:

 • Edukacja we wczesnym wieku musi być uniwersalna, różnorodna i elastyczna, by można było w niej znaleźć miejsce dla każdego dziecka.
 • Dzieci poszukują wiedzy w środowisku edukacyjnym stworzonym przez nauczyciela ucząc się tego co poszukują i potrzebują, samodzielnie dochodząc do pozyskiwanej wiedzy.

 

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia korekcyjne - celem jest wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała w sytuacjach dnia codziennego. Uwzględniając wiek dzieci na zajęciach stosuje się głównie gry i zabawy ruchowe.

Logorytmika - to ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słowno-ruchowe, których składnikiem wiodącym jest rytm. Celem ćwiczeń jest wyrabianie u dzieci wrażliwości na muzykę, kształcenie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu.

Język angielski - nauka języka w okresie przedszkolnym bardzo silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji dziecka. Im dziecko jest młodsze, tym łatwiej i naturalniej przychodzi mu przyswajanie języka obcego.

Rytmika – zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi oraz instrumentami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

 

Małe dzieci są bardzo ciekawe świata. Wszystko co spotykają na swojej drodze jest nowe niezbadane, my staramy się przybliżyć im ten świat. W tym celu organizowane są :

 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • spektakle teatralne
 • wycieczki w ciekawe miejsca
 • nauka sztuki savoir-vivre