• Przedszkole Niepubliczne
  CHATKA PUCHATKA
  ul. Minkiewicza 2
  16-400 Suwałki

   

   

  tel. 518-747-224
  chatkasuwalki@gmail.com

Nowości

Ramowy rozkład dnia

Przedszkole info. » Ramowy rozkład dnia

6:00 - 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne.

8:00 - 08:30 Śniadanie – doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Czynności higieniczne i porządkowe.

8:30 - 9:00 Zabawy integrujące grupę oraz zabawy orientacyjno- porządkowe.

9:00 - 11:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia grupowe wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

11:00 – 11:30 Obiad – pierwsze danie. Czynności samoobsługowe.

11:30 – 13:30 Spacer, ruch na świeżym powietrzu / czytanie bajek, zabawy dydaktyczne, śpiewanie piosenek, utrwalanie wierszy.

13:30-14:00 Obiad - drugie danie. Czynności porządkowe i samoobsługowe. Mycie zębów.

14:00-16:00 Zabawy inicjowane przez dzieci i nauczycieli, słuchanie bajek, muzyki, zabawy dowolne.

16:00-18:00 Rozchodzenie się dzieci.

 

Zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, zajęcia korekcyjne, logorytmika oraz religia (tylko grupa 5-latków) odbywają się wg szczegółowego planu dnia każdej grupy.